ki kikiskeyehten ci

ke kiskiyehten ci? Closer to Home wehtamakew tansi ti esi-nanapacihtayin kiki ta ti etotamasoyin. kitapim Wayne oma ka wapahtiwet tansi, mosci ekwa ka wehtakehtek kikway kaki toten eka ta mestinat soniyaw, miyonohk ta ayayin ekwa kinowes ta miyo apacitayen kikihk

ka pampami payit Canada, Wayne nakiskawew ohi ka nakacetatwaw eskotew kitinikewin, ekwa radon gas ka kwayasowehtamowat tansi esi tawawikohk, ekwa miyo macihowin ekwa miyonohk ayawin kikihk