ochahk ka masinipayihcikehk

tanaw ota RealWorld

anima Closer to Home cakastepayihcikan ekwa ayapiy kihci cakastepayicikewina kepe ohcipayiw RealWorld Media Inc. ohci, nehiyaw masinipayicikewinowak Vancouver, BC ohci. animohci Closer to Home, RealWorld nohte kiskimekew ekwa miyowatamew ispekaskiy ohi ka sohkeyihtamihk acimowina ka peyakwayihk isi puku oyehtamihk ekwa nistohtamowin ohi ohci nehiyaw okiskinohamasowin ota Canada

eskwayac 2007 peyak tipahikan wikihk nanapacikewin ka ki nekanastahk kiskinohamakewin osehtawak ayinanewomitanaw ketahkamikahk acimowina ayiwakes nisto ka ati kweskayak ohi Closer to Home ka cakastepayihtatwaw anta APTN ekwa SCN ota Canada. ohi niso RealWorld Media nawac ka ahkamehtahkwaw oma ohci Closer to Home, ka masinahahkwaw, osehciketwaw, kiskinohtahkwaw, cakastepayihciketwaw ekwa ka oyastatwaw.

anihi ohci ka wicihatwaw isihcikewina RealWorld Films, Denis ekwa Carmen ki niso atoskatamwak ta pehkotatwaw ayiwak niyananomitanwaw tipahikana misiweskamihk ayespec ohci 1998.

ayiwak kwayaskomowewin oma RealWorld ekwa kwotaka kihci masinahikana nitaw kiwikatah www.realworldmedia.tv